نادری مطرح کرد؛

ضرورت تعیین تکلیف قانون رتبه بندی معلمان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف قانون رتبه بندی معلمان توسط وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.

خانه ملت؛  شهاب نادری در نشست علنی سه شنبه ( 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری با استناد به ماده 22 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: براساس قانون هیات رئیسه مجلس موظف به دفاع و حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس است حال در نشست امروز آقای یوسف نژاد نامه ای از یکی از استانداران را در صحن علنی قرائت کرد که به نظر من نباید با اینگونه مسائل و موضوعات خارج از پارلمان، وقت مجلس گرفته شود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به خاطر مشکل یک نماینده با یک استاندار چندین دقیقه از وقت مجلس گرفته شود و در این عرصه باید جایگاه نماینده و اقتدار مجلس مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف قانون رتبه بندی معلمان توسط وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.

علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: براساس ماده 74 آئین نامه داخلی مجلس اگر در ضمن نطق یکی از نمایندگان به فردی در بیرون از مجلس توهین شود آن فرد می تواند 2 برابر زمان نماینده به آن مسائل پاسخ دهد بنابراین قرائت نامه در نشست علنی امروز طبق آئین نامه مجلس بوده است حال شاید شما به متن نامه اشکال داشته باشید که آن موضوع دیگری است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، رتبه بندی معلمان، طرح رتبه بندی معلمان، لایحه رتبه بندی معلمان، لایحه نظام رتبه بندی معلمان