در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

اولویت بافت های تاریخی- فرهنگی در تخصیص بودجه عمرانی شهرداری ها

نمایندگان مجلس شهرداری ها را مکلف کردند که در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت های تاریخی- فرهنگی را در اولویت قرار دهند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه (17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بناهای تاریخی- فرهنگی، با ماده 16 این طرح با 136 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 16 این طرح آمده است: شهرداری ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی- فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت های مذکور را در اولویت قرار دهند.

براساس این گزارش نماینده ها در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی با ماده 15 این طرح با 141 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 15 این طرح آمده است: دستگاه های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست ملی و آثار واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و فهرست های ذیربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تامین کند، این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه می شود.

گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی ماده 14 طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی، در پی اخطار غلامرضا کاتب در خصوص داشتن بار مالی برای دولت با 125 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن با حذف این ماده موافقت کردند./

پایان پیام

برچسب ها

احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی، اخبار برگزیده، صحن علنی، طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی تاریخی