در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

بناهای تاریخی بیمه می شوند

مجلس، دولت را مکلف کرد تا تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط را انجام دهد.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت بافت سه شنبه ( 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بناهای تاریخی- فرهنگی، با ماده 17 این طرح با 149 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 17، سازمان مکلف است ظرف مدت 2 سال با بررسی و پایش های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط را رسما اعلام و در اختیار عموم قرار دهد.

گفتنی است نمایندگان با ماده 18 این طرح با 142 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 18 آمده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و سازمان مکلف اند تدابیر و اقدامات لازم جهت ایجاد ساختار مناسب اداری را در شهرداری های شهرهای دارای بافت تاریخی- فرهنگی مصوب انجام دهند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با ماده 19 طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی با 156 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 19؛ دولت مکلف است تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط را انجام دهد./
 

برچسب ها

احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی، اخبار برگزیده، بیمه، صحن علنی، طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی تاریخی