در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

بانک ها مکلف به پذیرش سند بناهای ثبت شده به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات شدند

نمایندگان مجلس بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به پذیرش سند بناهای ثبت شده به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه( 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی – فرهنگی با ماده (7) این طرح با 167 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (7) آمده است: بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.

همچنین نمایندگان با ماده (8) طرح مذکور با 174 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در ماده (8) طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی آمده است: در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع "قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری" مصوب 12/10/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی – فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

بر اساس تبصره این ماده؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (15) "قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری" را به امر احیاء و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد./
 

برچسب ها

احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی، اخبار برگزیده، صحن علنی، طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی تاریخی