سعیدی مطرح کرد ؛

ملت و کشور ایران تسلیم فشارها آمریکا نمی شوند

عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: همه فشارهای دولتمردان آمریکا برای واردار کردن ایران به پذیرش مذاکره مجدد است تا شاید با اعمال این تهدیدات و فشارها بتواند به نقطه مد نظر خود دست پیدا کنند.

 خانه ملت؛ محمد اسماعیل سعیدی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان مذاکره مجدد ایران با آمریکا وجود دارد، اشاره کرد و گفت: ایران در شرایط فعلی نباید به فکر مذاکره با آمریکا باشد چرا که دولتمردان آمریکا از گذشته تاکنون به هیچ اصول اخلاقی و قواعد بین المللی پایبند نبوده اند.

ملت و کشور ایران تسلیم فشارها آمریکا نمی شوند

وی افزود: آمریکایی ها در طول این چهل سال اخیر انواع مختلف فشارها و تهدیدات را علیه ایران اعمال کرده اند اما ملت و کشور ایران تسلیم این فشارها نشده اند و این بیانگر فرهنگ بالای ایستادگی و استقامت در بین ملت ایران است.

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: مسئله مذاکره از سوی ایران انجام پذیرفت و همه دنیا مسئله برجام را مشاهده کرده اند که آمریکایی ها نقض عهد کرده اند بنابراین مذاکره مجدد با این کشوری هیچ گونه نفعی برای ملت ایران ندارد.

ترامپ به آخر خط رسیده است

عضو فراکسیون ولایی مجلس به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه در انتظار ایرانی ها است تا اینکه به آن زنگ بزنند و وارد مذاکره شوند اشاره و تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور آمریکا بیانگر این است که ترامپ به آخر خط رسیده است و مطرح کردن این موضوع بیانگر دست خالی بودن آمریکا در مقابل با ایران را است.

مسئولان باید تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات اقتصادی مردم به کار گیرند

این نماینده مردم در مجلس دهم به وضعیت موجود اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است و مردم در تنگناهای بسیار سختی قرار گرفته اند که مسئولان باید تمام هم و غم خود را برای حل این مشکلات به کار گیرند تا اینکه از این شرایط هم عبور کنیم.

آمریکا با اعمال این تهدیدات و فشارها می خواهد به نقطه مد نظر خود دست پیدا کنند

سعیدی به فشارهای این روزهای دولتمردان آمریکا علیه کشورمان اشاره و اظهار کرد: همه فشارهای دولتمردان آمریکا برای واردار کردن ایران به پذیرش مذاکره مجدد است تا شاید با اعمال این تهدیدات و فشارها بتواند به نقطه مد نظر خود دست پیدا کنند./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، اقتصاد اروپا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)