در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

اعضای ناظر مجلس در شورایعالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند

نمایندگان مجلس اعضای ناظر مجلس در شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ( 22 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند.

براین اساس قاسم میرزایی نیکو از کمیسیون امور داخلی و شوراها با 95 رأی، شهاب نادریاز کمیسیون اقتصادی با 92 رأی و حسین رضازاده از کمیسیون قضایی و حقوقی با 91 رأی از مجموع 176 آرای اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای مذکور انتخاب شدند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای ناظر، صحن علنی