محمدی مطرح کرد؛

آشنایی دانش آموزان در مدارس با تفکر پژوهش و تحقیقات

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: باید دانش آموزان در مدارس با تفکر پژوهش و تحقیقات آشنا شوند.

 خانه ملت ؛ داود محمدی با اشاره به بحث حذف مشق شب و راهکارهایی که از طرف وزارت آموزش و پرورش در این خصوص ارائه می شود، گفت: می بایست در این گونه مسائل، به صورت تخصصی برخورد کرده و نظرات متخصصین در این امر علی الخصوص در حوزه آموزش و تربیت را جویا شد و همچنین تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا را کسب کرد و در نهایت با در کنارهم قرار دادن موارد بدست آمده، تصمیمی درست اتخاذ شود.

تکلیف خانگی دانش آموزان در مدارس انجام شود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص مشق شب که بیشتر در مقطع ابتدایی مشاهده می شود، نظرات مختلفی وجود دارد که غالب کارشناسان آموزشی که نظر به حذف مشق شب دارند، بر این باورند که مشق شب که به عنوان تکلیف خانگی به دانش آموزان داده می شود، نباید در خانه انجام گیرد، بلکه باید در مدرسه این تکالیف انجام شوند.

وی ادامه داد: در دوره ابتدایی باید زمان حضور دانش آموزان در مدارس به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد و زمانی را که در خانه سپری می کنند را به انجام تمرین های مفید درسی بپردازند و انجام تکالیف تحت عنوان مشق شب باعث خستگی و زدگی آنها از درس نشود که سازوکار آن نیز باید توسط متخصصان امر آموزش ابتدایی تهیه شده و بعد از تصویب، در مدارس ابتدایی مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد.

این نماینده مجلس در دوره دهم تأکید کرد: دوره متوسطه روش های خاص خود را دارد که در کنار بحث آموزش، باید بحث تحقیقات نیز مورد توجه قرار گرفته و زمان بیشتری را نسبت به آموزش در اختیار قرار گیرد؛ چراکه دانش آموز در دوران متوسطه، خود را آماده حضور در دانشگاه می کند و باید با پژوهش و تحقیقات آشنا باشدکه باید گفت؛ به دلیل نبود پژوهش در دوران متوسطه آموزشی، بسیاری از دانشجویان با امر پژوهش و تحقیقات بیگانه هستند که این وضعیت، شایسته سیستم آموزشی کشور نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در خصوص مسائل آموزشی باید با دقت نظر صورت گیرد و از نظرات کارشناسان و متخصصان آموزشی در این خصوص استفاده شود که امید می رود برای بحث مشق شب، تصمیمی درست در جهت ارتقای نظام آموزشی کشور اتخاذ شود./
 

برچسب ها

آموزش و پرورش، اخبار برگزیده، ارتقای مهارت نیروی انسانی، امور پژوهشی و توسعه فناوری، تجهیز مدارس