گودرزی مطرح کرد ؛

تقسیم کار اروپا و آمریکا در مسئله برجام

عباس گودرزی معتقد است که مذاکره مجدد با یک کشور بد عهدی مثل آمریکا هیچ سودی برای ملت ایران ندارد بلکه سبب رساندن آمریکا به اهداف اصلی اش می شویم.

خانه ملت، عباس گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال مذاکره مجدد ایران با آمریکا وجود دارد اشاره کرد و گفت: برجام مشکلات اقتصادی کشورمان را حل نکرد و فقط با بدعهدی آمریکایی ها تنها فرصت پیشرفت در زمینه های مختلف به ویژه مسئله هسته ای را از ما گرفتند.

در مسئله برجام اروپا و آمریکا تقسیم کار کرده بودند

وی افزود: در مسئله خروج آمریکا از برجام یک تقسیم کاری بود که بین آمریکا و اروپا شکل گرفته بود چرا که آمریکا از برجام خارج شد تا مانع از کنش های منطقه ای ایران شود و اروپا در برجام همچنان به صورت نمادین ماند تا کماکان جلوی پیشرفت های کشورمان را بگیرد.

در مذاکره مجدد آمریکا به اهداف اصلی اش دست پیدا می کند

نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: با همه این بدعهدی هایی که آمریکا و اروپا نسبت به ایران انجام دادند اما کشورمان در این مذاکره ماند و به عهد خود وفا کرده است و این مسئله مهم هم به د نیا ثابت شده است بنابراین مذاکره مجدد با یک کشور بد عهدی مثل آمریکا هیچ سودی برای ملت ایران ندارد بلکه سبب رساندن آمریکا به اهداف اصلی اش می شویم.

بیانیه شورایعالی امنیت در کل کار بسیار خوبی بوده است

این نماینده مردم به بیانیه شورایعالی امنیت ملی اشاره و تاکید کرد: بالاخره همه بدعهدی هایی که آمریکا و اروپا نسبت به ایران در تعهد نامه برجام انجام داده بودند نیاز به یک واکنش از طرف ایران بود که این بیانیه شورایعالی امنیت اگرچه دیر صورت پذیرفت اما در کل کار بسیار خوبی بوده است.

پیشنهاد ترامپ بسیار مضحک است

وی به اظهارات ترامپ در رابطه با اینکه در انتظار تماس ایرانی است اشاره کرد و گفت: ترامپ در این روزهای اخیر دائما در حال اجرای مانورهای تبلیغاتی است و این پیشنهاد ترامپ بسیار مضحک است./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)