بختیارمطرح کرد ؛

ضرورت توسعه صادرات صنایع دستی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری و جذب توریست در حوزه گردشگری با توسعه صادرات صنایع دستی امکان پذیر است،گفت: سازمان برنامه، بودجه و محاسبات با تزریق اعتبارات هنرمندان صنایع دستی را بیمه کنند.

 خانه ملت ؛ علی بختیار  درباره وضعیت هنرمندان صنایع دستی،گفت: با متمرکز شدن، نگاه اقتصادی و بیمه ای به هنرمندان صنایع دستی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای هنرمندان صنایع دستی با برنامه ریزی اقتصادی می توان صادرات صنایع دستی را در این حوزه به نحو مطلوب بسترسازی کرد.

توسعه صادرات صنایع دستی نیازمند رایزنی اقتصادی سفارتخانه ها

نماینده مردم گلپایگان وخوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ترویج همکاری سفارتخانه ها برای برقراری دیپلماسی اقتصادی راهکاری اساسی و نوین برای اوج گرفتن صادرات صنایع دستی است زیرا سفارتخانه ها می توانند با رایزنی های اقتصادی ، تبادلات تجاری - هنری در این حیطه را افزایش دهند.

وی ادامه داد: توسعه صنایع دستی ارتباط مستقیم در توسعه صنعت گردشگری دارد بنابراین الزامی است که بسترهای حمایت از هنرمندان صنایع دستی بیش از پیش مهیا شود بنابراین الزامی است که دولت، سفارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه هنرمندان صنایع دستی را یاری دهند.

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری و جذب توریست در حوزه گردشگری با توسعه صادرات صنایع دستی امکان پذیر است یادآورشد: سازمان برنامه، بودجه و محاسبات با تزریق اعتبارات هنرمندان صنایع دستی را بیمه کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، توریست، صنایع دستی