گرمابی مطرح کرد ؛

وضعیت صنعت گردشگری در ایران

نماینده در مجلس دهم بابیان اینکه بستن درب صادرات نفت با استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت گردشگری کشورمان امکان پذیر است،گفت: وزارت امورخارجه و سازمان میراث فرهنگی با همکاری فی مابین توسعه صنعت گردشگری را رقم بزنند.

 خانه ملت ؛ حمید گرمابی درباره وضعیت صنعت گردشگری در کشورمان گفت: بخشی از ظرفیتهای ما در صنعت گردشکری بدون استفاده مانده است و این در حالی است که ظرفیت های گردشگری در کشورمان به حدی است که حتی محدودیت های ایجاد شده در فضای بین المللی نیز نمی تواند صنعت گردشگری ایران را متوقف کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید و اشتغال پایدار در حوزه گردشگری نه تنها می تواند ارزآوری ایجاد کند بلکه می‌تواند نرخ بیکاری کشور را نیز کاهش دهد تصریح کرد: وزارت امورخارجه و سازمان میراث فرهنگی الزامی است که با برنامه ریزی دوجانبه وهمکاری فی مابین در جذب توریست در حوزه گردشگری بین المللی وارد عمل شوند تابتوان علاوه بر توسعه زیر ساختهای گردشگری، شاهد سفر بسیاری از توریست های خارجی به کشورمان با توجه به قابلیت های حوزه گردشکری در کشورمان باشیم.

کلید توسعه صنعت گردشگری با همکاری وزارت امورخارجه و سازمان میراث فرهنگی

وی ادامه داد :گردشگری با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه های استان می‌تواند در توسعه استان نیز بسیار اثرگذار باشد که نیازمند توجه و اهتمام بیشتر سازمان میرا ث فرهنگی است.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بستن درب صادرات نفت با استفاده از 50 درصد ظرفیت گردشگری کشورمان امکان پذیر است یادآورشد: وزارت امورخارجه و سازمان میراث فرهنگی با همکاری فی مابین توسعه صنعت گردشگری رارقم بزنند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، توسعه گردشگری