وحدتی مطرح کرد ؛

نحوه درجه بندی بیمارستانها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چنانچه بخواهد تسهیلاتی به بیمارستان ها بدهد باید بر اساس ضریب اشغال تخت ها باشد زیرا اگر امکانات بیمارستان ها بر اساس رتبه بندی کاهش یابد در این صورت بیمارستان های درجه پایین تر فرصت ارتقا یافتن پیدا نمی کند.

خانه ملت؛ محمد وحدتیدر خصوص نحوه درجه بندی بیمارستانها گفت: درجه بندی بیمارستانها بر اساس کیفیت و استاندارد لازم و ضروری است زیرا در غیر این صورت تفاوت بین بیمارستان خوب و بد مشخص نمی شود. درجه بندی بیمارستانها به ممتاز درجه 1، 2 و 3 اقدام بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: درآمد بیمارستان درجه یک با درآمد بیمارستان درجه پایین متفاوت بوده که این باعث می شود خدمات پزشکی، پیراپزشکی و کلینیکی بهتر عمل و پزشکان خوبی در آنها جذب شوند، مردم نیز در انتخابشان آزاد خواهند بود و در توزیع خدمات بهداشت و درمان عادلانه برخورد می‌شود.

ارائه تسهیلات به بیمارستان ها باید عادلانه باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر ساله بیمارستانهای ما بر اساس درجه کیفی درجه بندی می شوند، درآمدهای بیمارستان‌ها در خود بیمارستان‌ها هزینه می‌شود چنانچه دولت بخواهد تسهیلات به عنوان تشویق به بیمارستان های درجه ممتاز و درجه یک بدهد در این صورت بیمارستان های درجه پایین تر از همیشه سطحشان پایین تر خواهد ماند که به نظر من این روش عادلانه و منطقی نیست.

توزیع امکانات به بیمارستان ها باید به طور مساوی بر اساس ضریب اشغال تخت صورت گیرد
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توزیع امکانات به بیمارستان ها به طور مساوی بر اساس ضریب اشغال تخت باید باشد، عنوان کرد: دولت چنانچه بخواهد تسهیلاتی به بیمارستان‌ها بدهد باید بر اساس ضریب اشغال تخت ها باشد زیرا اگر امکانات بیمارستان ها بر اساس رتبه بندی کاهش یابد در این صورت بیمارستان های درجه پایین‌تر فرصت ارتقا یافتن پیدا نمی کند.

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه تسهیلات، بخش بهداشت، بیمارستان