نقوی حسینی مطرح کرد ؛

گردشگرى یکى از ستونهاى مهم درآمدى کشور است

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کنسولگرى وسفارتخانه ها کلید توسعه تبلیغات گردشگری به عنوان نمایندگان ایران در خارج از کشور تلقی می شوند،گفت:گردشگری فاقد برنامه ریزی جامع ودقیق است.

  خانه ملت ؛ سید حسین نقوی حسینی درباره وضعیت صنعت گردشگرى کشورمان،گفت:گردشگرى و توریست یکى از ستونهاى مهم درآمدى کشور به شمار می رود واین در حالی است که در جهان امروز،درآمد دولت ها مرتبط با اخذ مالیات، فروش مواد معدنى ،فروش خدمات است اما برخی از دولتها درآمد پایدار دیگری بنام جذب توریست در حوزه گردشگرى ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: درآمد گردشگری در برخی از کشورها از فروش منابع زیر زمینی نیز فراتر رفته است واین مسئله حکایت از درآمدزا بودن این صنعت بسیار مولد دارد.

گردشگری فاقد برنامه ریزی جامع ودقیق است

نماینده مردم ورامین در مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه گردشگری کشور متاسفانه فاقد برنامه ریزی جامع و دقیق است تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که کشورهایى که ظرفیت گردشگرى شان به نیمی از صنعت گردشگری ما هم نیز می رسد، سهمشان از در آمد توریستى جهان بیشتر از کشور ماست بنابراین آمار های مذکور نشان میدهدکه ما برنامه ریزى دقیق وجامعی در حوزه گردشگری نداشته ایم.

وى ادامه داد: یکى از ستونهاى درآمدى اقتصادی که می بایست در اقتصاد گردشگری توجه ویژه ای بدان شود، این است که از ظرفیتهای گردشگری اعم از آب وهوا مناسب،اماکن و مناطق تاریخى بهترین استفاده کامل را برد تا بتوان از اقتصادگردشگری بهترین نتیجه ممکن را اخذکرد.

تبلیغات رسانه اى راهکاری پایدار برای شناساندن گردشگری ایران در فضای بین المللی

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس یادآور شد: نمایندگى هاى ما در خارج از کشور اعم از سفارتخانه ها، کنسولگرى ها و مکان هایى که به عنوان نماینده جمهورى اسلامى ایران در این کشورها فعالیت می کنند می بایست با برنامه ریزى، تبلیغات رسانه اى و مکتوب در فضاى مجازى شهروندان را به سمت فضای گردشگرى بین المللی و داخلی حرکت دهند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، تبلیغات، تقویت صنعت گردشگری، تور های گردشگری، توسعه گردشگری