نجفی خوشرودی مطرح کرد؛

بررسی طرح پیشنهادی اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح پیشنهادی اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون متبوعش مورد بررسی قرار گرفت.

 خانه‌ملت؛ علی نجفی خوشرودیدر تشریح نشست دوشنبه (30 اردیبهشت ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست مذکور با دو دستورکار برگزار شد؛ ابتدا طرح پیشنهادی اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با مشارکت نمایندگان ارگان های ذیربط از سوی کمیته دفاعی کمیسون مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ادامه گزارشی از اسناد دفاعی و نظامی و امنیتی آمریکا در سال 2019 که از سوی یکی از مشاورین کمیسیون تهیه شده بود، ارائه شد./
 

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، سرباز