چیستی علل وقوع سیل های اخیر کشور از دیدگاه زیست محیطی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی علل وقوع سیل های اخیر کشور از دیدگاه زیست محیطی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی علل وقوع سیل‌ های اخیر کشور از دیدگاه زیست‌محیطی » آورده است؛ توجه نکردن به تعامل و ارتباط طبیعی مناطق مختلف کشور و از جمله شرایط پایابی برخی مناطق کشور (از جمله خوزستان به‌ عنوان پایاب حداقل 5 حوضه مهم آبریز در استان‌های بالادست) و نبود سند جامع برنامه و برنامه عمل فراگیر که بتواند با شناخت علل و عوامل مؤثر بر بروز حوادث طبیعی و پیامدهای منتج از آن و پیش‌بینی احتمال وقوع حوادث بر اساس یک مدل منطقی، در نهایت راهبردهای آمادگی مقابله، مدیریت بحران‌ها و پسابحران‌ها و در مجموع «تاب‌آوری فعال و تعاملی اجتماعی» را ارائه کند، مناطق مختلف کشور و اجتماعات محلی و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و شرایط سیاسی و امنیتی کشور را از طریق افزایش احتمال وقوع و افزایش تکرار و شدت وقوع و پیامدهای روانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، زیست‌محیطی و بهداشتی به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش این سلسله پی‌درپی و چرخه‌وار حوادث – پیامد – حوادث در عمل هزینه تحمیلی بر پیکره اجتماعی را افزایش داده و از طریق تأثیر مخرب بر فراگشت توسعه کشور، موجب افزایش ناپایداری و کاهش ضریب امنیت اجتماعی خواهد شد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در سال آبی جاری و برخلاف دوره 30 ساله گذشته، مجموعه سرزمین ایران با افزایش تقریباً 300 درصدی بارش‌ها روبه‌رو شده (در برخی مناطق کشور و از جمله حوضه‌های بالادست مهم‌ترین رودخانه‌های کشور شامل کارون، دز و کرخه، میزان افزایش به مراتب بیش از میانگین کشور است)، و با توجه به دست‌اندازی‌های اتفاق افتاده در طبیعت پیرامونی در دهه‌های گذشته، توانایی سرزمینی در برابر پیامدهای حاصله دچار نقصان شده و این امر موجب بروز نگرانی‌های موجه و موکد در میان سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و مجریان بالادستی و میان‌دستی حاکمیت شده است.

این گزارش می افزاید : هرچند این نگرانی در جای خود می‌تواند مایه امیدواری برای دستیابی به راهبردها و راهکارهای منطقی و بلندمدت شود، اما چنانچه به الگوی ارتباطی و منطق برهم‌کنش پدیده‌های مختلف طبیعی و انسان ساخت توجه نشود، در عمل حل مشکل به‌ صورت یک بعدی در دستور کار قرار گرفته و همچون گذشته، امکان حل واقعی مشکل با فداسازی دیگر مشکلات فراهم نخواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند : نباید سیلاب‌های اخیر منجر به غفلت شود و طرح‌های حفاظتی آب متأثر از سیلاب‌ها قرار گیرد. سیلاب‌های اخیر منجر به افزایش سطح آب منابع زیرزمینی نخواهد شد؛ لذا انتظار است سیلاب‌های مخرب فروردین‌ماه 1398 کشور هوشیارباشی برای سیاستگذاران کشور باشد که حفاظت محیط زیست را در اولویت برنامه‌ها قرار دهند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .