حسن لطفی مطرج کرد ؛

مشارکت اجتماعی در بهبود سلامت روان جامعه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند متولی همه امور باشد،گفت: مشارکت اجتماعی و احساس تکلیف مردم در برابر یکدیگر می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود سلامت روان جامعه موثر باشد.

 خانه ملت؛ حسن لطفی با اشاره به وضعیت سلامت روان در کشور گفت: رسیدگی به وضعیت سلامت روان در جامعه از موضوعاتی است که باید در اولویت قرار گیرد، چرا که امروزه اضطراب‌ها و نگرانی‌های زیادی دامن گیر افراد شده که می تواند زمینه ساز مشکلات اعصاب و روان باشد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توانیم، صرفا یک اداره خاص را متولی رسیدگی به سلامت روان در جامعه بدانیم، افزود: عوامل متعددی مانند، سطح فرهنگی خانواده، سطح درآمد خانواده، آموزش و پرورش و سپس محیطی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند در سلامت روان افراد جامعه موثرند.

بهزیستی نمی‌تواند تضمین کننده سلامت روان کل افراد جامعه‌ باشد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان بهزیستی متولی اصلی سلامت روان در جامعه است، ادامه داد: فرد زمانی به بهزیستی مراجه می‌کنند که در تمامی مراحل زندگی‌شان اعم از شغل، خانواده و در زندگی عاطفی شکست خورده و به یک زن آسیب دیده و یا یک معتاد کارتن خواب تبدیل شده است. با وجود اینکه سازمان بهزیستی متولی سلامت روان است، اما نمی‌توانیم مسئولت وضعیت نامناسب سلامت روان در جامعه را از جانب آن ببینیم. بهزیستی نمی‌تواند تضمین کننده سلامت روان کل افراد جامعه‌ باشد.

لطفی با اشاره به اینکه خانواده‌ها تاثیر بسیار زیادی بر بهبودی سلامت روان در جامعه دارند، اظهار کرد: محیط و شرایط خانوادگی نیز می تواند عامل بهبودی سلامت روان باشد. در خانه‌ای که افراد و اعضای خانواده با هم کار و تفریح می کنند و با اتفاق نظر تصمیمات مهم می گیرند، بی تردید کودکان و نوجوانانی دارای اعتماد به نفس می پرورند. از سویی دیگر کودکان و نوجوانانی که در خانه هایی مملو از سوءظن و عیب جویی و پر تنش بزرگ می شوند، در یافتن هویت خویش و ایجاد روابط مطلوب دچار مشکل خواهند بود. نوجوان متعلق به این گونه خانه ها اغلب فراری است و احتمالا به خیابان و گروههای مختلف از جمله گروه بزهکاران پناه می برد.

مشارکت اجتماعی در بهبود سلامت روان جامعه موثر است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما این است که مسئولیت همه‌ی کارها را به گردن دولت انداخته‌ایم، بنده معتقدم که این سرمایه‌های اجتماعی و مردم هستند که می‌توانند در کنترل آسیب‌های اجتماعی موثر باشند، یعنی دولت به تنهایی نمی‌تواند متولی همه امور باشد، دولت بخشی از ارکان یک جامعه است، یقیناً مشارکت اجتماعی و احساس تکلیف مردم در برابر یکدیگر می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود سلامت روان جامعه موثر باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبارات حوزه سلامت، افزایش سلامت، بخش سلامت، بهداشت وسلامت