حسینی مطرح کرد؛

کاهش سفته بازی با وضع مالیات بر بازار ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: وضع مالیات بر بازار ارز به کاهش سفته بازی و سوداگری در این بخش کمک می کند.

 خانه ملت؛ سید فاطمه حسینی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ارز، گفت: در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه صرفا مربوط به بازار مسکن نیست، بلکه همانگونه که از اسم آن پیداست در بازارهای مختلف و به شکل متفاوتی به تناسب این بازارها مالیات اخذ می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علاوه بر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن سال گذشته کمیسیون اقتصادی بر روی وضع مالیات بر ارز، سکه و خودرو و سایر بازارها بحث کرد، افزود: اعمال این سیاست صرفا در یک بازار و عدم هماهنگی بین این بخش ها با یکدیگر می تواند منجر به حرکت نقدینگی از یک بازاربه سوی بازار و حوزه های دیگر و ایجاد التهاب در این بازارها شود، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد که به صورت جامع مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود.

کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است

وی با اشاره به اینکه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه جزییات این طرح صرفا درباره بازار مسکن بود، پیشنهاد شد که جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه جامع تر تدوین شود که بر این اساس به مرکز پژوهش ها ماموریت داده شد که اقدامات کارشناسی روی این طرح انجام دهد.

از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه از اقشار ضعیف تر در جامعه حمایت و همچنین درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد
حسینی همچنین خبر داد که همزمان با ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی برخی نمایندگان در حوزه مسکن، دولت نیز اعلام کرده که لایحه جامع تری در این زمینه به مجلس ارسال می کند.

هدف از ارائه و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازتوزیع درآمدها است

وی با بیان اینکه هدف از ارائه و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازتوزیع درآمدها است، افزود: براین اساس از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه از اقشار ضعیف تر در جامعه حمایت و همچنین درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رویکرد کمیسیون متبوعش در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه مناسب بوده و حداقل در حوزه بازار مسکن اخذ این مالیات را تصویب کرده است، تصریح کرد: وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ارز نیز که از سوی دولت مطرح شده می تواند به کاهش سفته بازی و سوداگری در بازار ارز کمک کند./
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، افزایش سرمایه، درآمدهای مالیاتی