در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره عملکرد دولت در بهبود شاخص های محیط کسب و کار

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص های محیط کسب و کار را قرائت کرد.

  خانه ملت؛ رحیم زارع در نشست علنی امروز (دوشنبه 20 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص عملکرد دولت در اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص های محیط کسب و کار را قرائت کرد.

براساس این گزارش رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب و کار با 4 درجه تنزل نسبت به سال 2018 در جایگاه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه 19 از 25 کشور منطقه، سند چشم انداز قرار گرفته است.

با وجود بهبود بسیار جزئی امتیاز ایران در سال 2019 در این گزارش، اما رتبه نامطلوبتری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است.

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار