دلخوش اباتری مطرح کرد ؛

صادق نبودن آمریکا در گفتار و رفتار ثابت شده است

دلخوش اباتری در واکنش به اتمام نیمی از مهلت ۶۰ روزه ی اروپا تاکید کرد: اروپاییان میترسند چرا که منافع ملی مشترکی با آمریکا دارند.

 خانه ملت؛ سید کاظم دلخوش اباتری تاکید کرد: پس از انقلاب در در 40 سال گذشته، صادق نبودن آمریکا در گفتار و رفتار برای ما ثابت شده است، از اینرو صحبت های اخیر ترامپ و درخواست مذاکرهرا نیز نمیتوان درخواستی از روی صداقت تلقی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرب المثل معروف انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود گفت: اینکه ایران خواستار مذاکره با آمریکا نیست هم بر مبنای عدم صداقت آمریکاست.

وی میگوید: تجربه را تجربه کردن خطاست، از مذاکره وگفت وگوی سالم و صادقانه هراسی نداریم اما گفتار و رفتار متناقضی را از سوی آمریکا شاهد هستیم.
وی اظهار داشت:میطلبد حاکمیت و دولتمردان با در نظر گرفتن منافع مردم و در دفاع از حقوق مردم با احتیاط حرکت کنند./ انتهای پیام
 

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، اقدامات ضدایرانی، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم