بررسی الحاقات و اصلاحات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

الحاقات و اصلاحات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی با عنوان « بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» آورده است؛ پس از بیانات مورخ ۱۳/9/۱۳۹۷ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص لزوم اصلاح دامنه اطلاق قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷»، ریاست محترم قوه مقننه مأموریت اصلاح و بازنگری قانون مذکور و نیز لحاظ نمودن ملاحظات معظمٌ‌له را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محول نمود.

بر این اساس این مرکز در فرایندی منسجم پس از اخذ نظریات و دیدگاه‌های صاحبنظران حقیقی و حقوقی و برگزاری نشست عمومی با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تعیین نقشه راه بررسی قانون مذکور، ایجاد کارگروهی تخصصی را با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار داد.

شایان ذکر است در جلسات این کارگروه پس از بحث و بررسی سناریوهای متعدد اصلاح قانون، نهایتاً در جلسه پنجم کارگروه در مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۷ حکمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بدون جایگزین و متخصص تنظیم گردید. در حکم مذکور بر تحقق پنج اصل محوری: تمرکز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری و پرهیز از ورود به مسائل جانبی، تصریح بر دامنه شمول قانون، تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین، تعیین سهمیه جهت کلیه قوا و دستگاه‌های اجرایی و نیز تأکید بر عدم بهره‌مندی مشمولان این قانون از پاداش پایان خدمت تأکید شد و حکم نهایی مشتمل بر اصلاح ماده‌واحده و دو تبصره الحاقی بر اساس محورهای فوق تنظیم گردید.

گفتنی است این مجموعه گزارشی است از بررسی‌ها، اقدامات و مطالعات مرکز پژوهش‌ها در زمینه قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در قالب چهار بخش تنظیم شده است که بخش اول مروری اجمالی بر پیشینه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، بخش دوم مرور دستور مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷». بخش سوم به فرایند بررسی و اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخته است و در بخش چهارم نیز نتیجه‌گیری انجام شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 

برچسب ها

اخبار ویژه، بازنشستگان