نقوی حسینی مطرح کرد؛

انگلیس و اجرای تحریم ضد ایرانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تردید در علت دعوت از شرکت های ایرانی به سفارت انگلیس، گفت: انگلیس شرکت های ایرانی را تحریم کرده اما برای شرکت در جشن تولد ملکه، برای آن ها دعوتنامه می فرستد.

  خانه ملت؛ سیدحسین نقوی حسینی در خصوص میهمانی‌هایی که در سفارتخانه انگلیس برگزار می‌شود، اظهار داشت: اخیرا سفارت انگلیس به شرکت‌ها ایمیل زده تا آن‌ها را برای شرکت در جشن ملکه انگلیس دعوت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنوز وارد بررسی مهمانی‌هایی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار می‌شود ورود پیدا نکرده است.

وی افزود: در ماه‌های گذشته برخی از سفارتخانه‌ها تحت‌عنوان افطاری و جشن تولد و از این قبیل مراسم اقدام به دعوت مقامات می‌کند.

نقوی حسینی ادامه داد: سفارت انگلیس اخیرا به شرکت‌هایی مانند ایرانسل نامه زده و از آن‌ها دعوت کرده تا در مراسم جشن تولد ملکه انگلیس که در سفارتخانه انگلیس برگزار می‌شود، دعوت کنند.

نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: این دعوت‌ها ظاهرا در راستای اهداف خاصی انجام می‌شود، زیرا انگلیس برای اجرای تحریم ضد ایرانی، در کنار آمریکا قرار می گیرد و شرکت‌ها را تحریم می‌کنند و همکاری اقتصادی خود را قطع کرده اند اما در چنین جشن هایی از مدیران شرکت‌های ایرانی دعوت می‌کنند که جای تعجب دارد.

نقوی حسینی اظهار داشت: مطابق ارجاعی که دکتر لاریجانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دادند این موضوع را بررسی می‌کنند./

 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، انگلستان، تحریم اقتصادی، تحریم ها