میرزایی مطرح کرد؛

نقش و جایگاه کنونی سازمان نفتی اوپک در بازار جهانی نفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سازمان اوپک با چالش هایی رو به رو است که از میزان تاثیرگذاری آن در بازار کاسته است، گفت: اکنون تکلیف ایران در مقابل کشورهای عضو این سازمان نامشخص است.

 خانه ملت ؛  جلال میرزایی با اشاره به نقش و جایگاه کنونی سازمان نفتی اوپک در بازار جهانی نفت، گفت: این سازمان از زمان تشکیل تاکنون در بازار جهانی نفت و به‌ویژه تعیین قیمت آن تاثیرگذار بوده، البته نقش و جایگاه اوپک بیشتر در شرایط بحرانی نمود پیدا می‌کند بدین صورت که جلسات این سازمان در زمان کاهش قیمت نفت تاثیر خود را برای به تعادل رساندن قیمت گذاشته است و کشورهای عضو به توافق‌هایی برای کاهش تولید رسیده‌اند.

سازمان اوپک با چالش‌هایی رو به رو است

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان اوپک با چالش‌هایی رو به رو است که از میزان تاثیرگذاری آن در بازار کاسته است، افزود: یکی از عوامل موثر در کاهش تاثیرگذاری اوپک در بازار جهانی نفت افزایش تولید نفت آمریکا و برخی از کشورها همچون روسیه و کانادا است.

اوپک دیگر اصلی‌ترین سازمان تاثیرگذار بر قیمت جهانی نفت نیست

وی با اعتقاد بر اینکه از نقش اوپک در بازار کاسته شده و دیگر اصلی‌ترین سازمان تاثیرگذار بر قیمت جهانی نفت نیست، ادامه داد: ترامپ از زمان قرار گرفتن در جایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا سعی کرده در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی فقط منافع آمریکا را در نظر گیرد و نهایت تلاش خود را برای تضعیف سازمان‌های دیگر و قیمت نفت کشورهای تولیدکننده بسیج کرده است.

ترامپ سیاست خاصی را در راستای تضعیف سازمان اوپک دنبال می‌کند

میرزایی با تاکید بر اینکه ترامپ سیاست خاصی را در راستای تضعیف سازمان اوپک و برخی از کشورهای عضو دنبال می‌کند و حتی با چند کشور برخورد دستوری دارد، اضافه کرد: این کشورها به‌دنبال اجرای دستورات آمریکا در اوپک هستند تا تصمیمات این سازمان، چراکه به آمریکا وابستگی دارند، همچنین با توجه به خروج قطر از اوپک و ماموریت عربستان برای دیکته کردن سیاست‌های آمریکا به سازمان، اوپک را در شرایط دشواری قرار داده است.

ایران زمانی از کشورهای تاثیرگذار در اوپک بوده اما اکنون از این تاثیر کاسته شده، به همین دلیل اکنون تکلیف ایران در مقابل کشورهای عضو سازمان نامشخص است و حاله‌ای از ابهام به دنبال موضع و وضعیت ایران در اوپک وجود دارد
از تاثیرگذاری ایران در اوپک کاسته شده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: ایران زمانی از کشورهای تاثیرگذار در اوپک بوده اما اکنون از این تاثیر کاسته شده، به همین دلیل اکنون در شرایط جدید، تکلیف ایران در مقابل کشورهای عضو سازمان نامشخص است و حاله‌ای از ابهام به دنبال موضع و وضعیت ایران در اوپک وجود دارد و حتی چشم‌انداز روشنی از اوپک نمایان نیست./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استقلال اوپک، استکبار آمریکا، اقتصاد نفتی، اوپک