مقدسی مطرح کرد ؛

ایجاد فرصتهای اشتغال پویا همسو با بسترسازی در تولید صنایع دستی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با حمایت شعاری مسیر توسعه صنایع دستی هدفمند نمی شود،گفت: خروج از اقتصاد نفتی نیازمند سرمایه گذاری گسترده در حوزه صنایع دستی وگردشگری است.

 خانه ملت ؛ مهدی مقدسی درباره ى وضعیت هنرمندان صنایع دستى وگردشگری تصریح کرد: آثار هنرمندان صنایع دستی در دنیایی هنر مورد تایید و در عرصه بین المللی شناخته شده است واین در حالی است که اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت در چرخه اقتصاد کشور هستیم، می بایست، توجه ویژه به گسترش تولید صنایع دستی در چرخه اقتصاد هنری داشته باشیم.

ایجاد فرصتهای اشتغال پویا نیازمند همکاری دولت و مجلس در حوزه صنایع دستی

نماینده مردم اراک در مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه ایجاد فرصتهای اشتغال پویا همسو با بسترسازی در تولید صنایع دستی نیازمند همکاری دولت و مجلس است تصریح کرد: برای بهبود بازار صنایع دستی الزام آور است که موانع بازار صادراتی صنایع دستی مرتفع شود تا بتوان علاوه بر تقویت بنیه اقتصادی کارگاه های داخلی صنایع دستی،برای بسیاری از افراد نیز اشتغالزایی کرد.

تزریق یارانه نیاز اساسی صادر کنندگان صنایع دستی

مقدسی با بیان اینکه تزریق یارانه صادراتی نیاز اساسی صادرکنندگان صنایع دستی است افزود:سفارتخانه ها الزامی است که در کنار امور سیاسی ، فعالیتهای اقتصادی را نیز به جریان بیندازند تا بتوان دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را به نحو مطلوب تقویت و به جریان انداخت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه معضل بیکارى یکى از مشکلات اساسی کشور است،یادآورشد: تمام نقاط کشور ظرفیت تولید صنایع دستی را به نحو شایانی دارند بنابراین می بایست با آمایش ظرفیتهای تولیددر صنایع دستی، اعتبارات لازم به حوزه صنایع دستی تزریق شود .
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی، رونق، رونق اقتصاد، رونق اقتصادی