نقوى حسینى مطرح کرد ؛

لزوم ترسیم برنامه بلندمدت در صنعت گردشگری

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه صنعت توریسم وگردشگری فاقد برنامه وهدف خاص است،گفت:صنعت توریسم در عرصه اقتصاد بین المللی، پس از فروش نفت و مالیات رتبه ى سوم را به خود اختصاص داده است.

خانه ملت ؛ سید حسین نقوى حسینىدرباره صنعت توریست در کشور،گفت: ظرفیتهای بی نظیر در حوزه گردشگری کشورمان وجود دارد اما متاسفانه درآمدزایی جامعی در این حوزه تعریف نشده است و از همین رو با کمترین سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، می توان نه تنها برای بسیاری از افراد اشتغال پایدار ایجاد کرد بلکه می توان برای کشور نیز ارز آوری بهینه ای رقم زد.

صنعت گردشگری فاقد برنامه و هدف بلند مدت است

نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت گردشگری فاقد برنامه و هدف بلند مدت است تا بتوان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برطبق ظرفیتهای موجود عملیاتی کرد تصریح کرد: افول، روز به روز درآمدگردشگری با توجه به ظرفیتهای بی شمار گردشگری در کشورمان قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: تبلیغات کم در حوزه گردشگری کشورمان موجب شده است که توریستهای خارجی، تصویر خوبى از کشورمان در ذهنشان وجود نداشته باشد.

نقوی حسینی افزود: تنها اگر در حوزه گردشگری، برنامه ریزی کاربردی وجهت دار ترسیم شود، ما می توانیم در حوزه گردشگری درآمدهای مکفی کسب کنیم بنابراین جا دارد، مسئولان ذی ربط فکری اساسی برای توسعه گردشگری مدنظر قراردهند.

صنعت توریست از نظر مالى کمک زیادى به کشورمی‌کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى با بیان اینکه صنعت توریسم از نظر مالى کمک زیادى به کشور می کند یادآورشد:صنعت توریسم در عرصه اقتصاد بین المللی، پس از فروش نفت و مالیات رتبه ى سوم را به خود اختصاص داده است.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، تقویت صنعت گردشگری، توریست، توریسم و صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، حوزه گردشگری