خبر

مسیر شما: اخبار بررسی ایده سازمان نظام معلمی
بررسی ایده سازمان نظام معلمی

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تشکیل کارگروه پنج نفره در این کمیسیون برای بررسی ایده راه اندازی سازمان نظام معلمی خبر داد.

  خانه ملت؛ قاسم احمدی لاشکی درباره ایده راه‌اندازی سازمان نظام معلمی گفت: چندین سمن(NGO) روی پیش‌نویس طرحی برای راه‌اندازی سازمان نظام معلمی کار کرده‌اند و پس از طرح در جلسه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مقرر شد کارگروهی پنج نفره آن را بررسی کنند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد این کارگروه ایده اعلامی را چکش‌کاری کند تا در نهایت در قالب یک طرح ارائه شود زیرا دولت لایحه‌ای برای این منظور نخواهد داد.

سازمان نظام معلمی با تشکل‌های دیگر معلمی همپوشانی ندارد

وی ادامه داد: همانطور که پزشکی، مهندسی، پرستاری و دیگر مجموعه‌های صنفی دارای نظامات تخصصی مربوط به خود هستند، پیشنهاد شد معلمان هم دارای چنین نظامی باشند تا بتوان آنها را سامان داد و از حقوق آنها به درستی و بهتر استفاده کرد.

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: سازمان نظام معلمی یک سازمان صنفی خواهد بود که با تشکل‌های دیگر همچون انجمن صنفی معلمان همپوشانی ندارد زیرا تمرکز کار آنها بیشتر مسائل سیاسی است ولی این سازمان سیاسی نیست و صرفا بر مبنای مسائل اجرایی، حقوقی و کاری متمرکز خواهد بود./

نظر شما
مشخصات خبر