در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

وظایف وزارت ورزش در حوزه جوانان مشخص شد

نمایندگان مجلس وظایف وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان را مشخص کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه (27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، بندهای (پ) و (ت) ماده 4 این لایحه را که درخصوص وظایف وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان بود را تصویب کردند.

براساس بند (پ) ماده 4 لایحه مذکور؛وظایف وزارت در حوزه جوانان

1- ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاههای مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن.

۲- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

٣- پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخص های مصوب مراجع ذیربط

4- حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

۵- صدور مجوز فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

٦- صدور مجوز تأسیس و فعالیت خانه های جوانان و تعیین ضوابط، استانداردها و نظارت بر فعالیت آنها

۷- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه

۸- بسترسازی به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه های مرتبط با امور جوانان

براساس بند (ت) ماده 4 لایحه مذکور؛اختیارات وزارت در حوزه جوانان

۱- حمایت از تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با امور جوانان

۲- سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان .

۳- پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در حوزه جوانان

4- حمایت از ایجاد و اداره خانه های جوانان./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، جوانان، صحن علنی، وزارت ورزش و جوانان