فرهنگی مطرح کرد ؛

نحوه تصویب و مدت اجرای قوانین آزمایشی

نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص نحوه تصویب و مدت اجرای قوانین آزمایشی توضیحاتی را مطرح کرد.

 خانه‌ملت؛ محمدحسین فرهنگی در خصوص وضع قوانین براساس ساز و کار اصل 85 قانون اساسی، اظهار داشت: برای تصویب قوانین آزمایشی، نمایندگان مجلس فقط مجوز را در صحن مجلس می‌دهند و مدت زمان اجرای در پایان گزارش کمیسیون توسط صحن تایید می‌شود.
وی  بیان کرد: در زمینه تصویب قوانین آزمایشی مابقی مراودات بین مجلس و شورای نگهبان توسط کمیسیون مربوطه پیگیری می‌شود و هیات رئیسه فقط ارسال مراسلات و ارجاعات را انجام می‌دهد.

وی افزود: با مراجعه به نامه‌های ارسالی مجلس به شورای نگهبان و ایراداتی که این شورا به مصوبات کمیسیون‌ها گرفته و ایرادات بعدی می‌توان در مورد جزئیات نحوه تصویب مواد مختلف اظهار نظر کرد، که این سوابق باید از کمیسیون تخصصی استخراج شود.

فرهنگی ادامه داد: در صحن علنی مجلس نه تنها چند تبصره، بلکه هیچکدام از مواد مربوط به قوانین آزمایشی بررسی نمی‌شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: متن قانون آزمایشی را مجلس بررسی نمی‌کند و تنها صحن مجوز می‌دهد تا کمیسیون تخصصی طبق اصل 85 قانون اساسی اقدامی را انجام دهد و مدت اجرای قاون آرمایشی را نیز نمایندگان صحن تعیین می‌کنند و سایر جزئیات در کمیسیون تعیین تکلیف می‌شود./
 

برچسب ها

آیین نامه داخلی مجلس، اجرای قانون، احکام قانونی، اخبار برگزیده