در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

موافقت نمایندگان با اصلاح عبارتی طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح عبارتی طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی در راستای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان با 158 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر با حذف بند الف ماده 2 این طرح موافقت کردند؛ در این بند آمده بود: «با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از تصویب این قانون نسبت به تکمیل، تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاریخی- فرهنگی کلیه شهرها و روستاهای تاریخی اقدام کنند.»

همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب ماده 2 مبنی بر «همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه چارچوب طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی (از جمله تعیین حریم ها) با رویکرد صیانت از ارزش های تاریخی- فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده ها با رعایت حقوق مالکانه و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام کند.» با 166 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 3 این طرح با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند که در این اصلاحیه آمده: «وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با همکاری سازمان و شهرداری ها در مدت 5 سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون های ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدام کنند. تبصره- رعایت حقوق مالکانه مردم با رعایت حق مالکیت و سایر حقوق قانونی و شرعی در اجرای مواد 2 و 3 این قانون الزامی است.»

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 4 طرح مذکور مبنی بر اینکه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با استفاده از امکانات موجود نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان های تجربی در زمینه های حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی فرهنگی اقدام کنند.» با 162 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر موافقت کردند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی تاریخی