محمدی:

لزوم فرهنگ سازی در تدوین پایان نامه های نامه علمی

عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با بیان اینکه سد کردن مسیر رونویسی از پایان نامه های علمی تنها با بسته شدن مراکز پایان نامه فروشی متوقف نمی شود،گفت: مدیر گروه های علمی و ریاست هر دانشگاه مانع اخذ مجوز دفاع پایان نامه کپی شده در دانشگاه ها شوند .

خبرگزارى خانه ملت؛ داوود محمدى درباره فروش پایان نامه های تقلبی در حوزه دانشگاهی،گفت: تقلب در حوزه پایان نامه نویسی به سادگی قابل مشاهده است بنابراین الزامی است که طرح و برنامه نظارتی دقیق تری برای جلوگیری از فروش پایان نامه در کشور تدوین شود.

فرهنگ سازی برای تعهد دانشجو به تدوین یک پایان نامه علمی ضروری است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرهنگ سازی در دانشگاه ها برای تعهد دانشجو به تدوین یک پایان نامه علمی می بایست در اولویت قرار بگیرد تا دانشجویان ارزش یک پایان نامه علمی و پژوهشی را با یک پایان نامه کپی شده به نحوه مطلوب و کارشناسی شده درک کنند.

اساتید دانشگاهى باید نظارت مستقیم و مکفی بر نوشتن پایان نامه داشته باشد

وی با بیان اینکه راه حل هایی براى ریشه کنی معضل پایان نامه هاى تقلبى و کپی شده در حوزه علمی و دانشگاهی وجود دارد تصریح کرد: بنده معتقدم که اساتید دانشگاهى باید نظارت مستقیم و مکفی بر نوشتن پایان نامه داشته باشند تا پایان نامه برحسب چارچوب علمی مجوز دفاع بگیرد .

عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با بیان اینکه سد کردن مسیر رونویسی از پایان نامه‌های علمی تنها با بسته شدن فروشگاه های پایان نامه فروشی متوقف نمی شود، یادآورشد: مدیرگروه های علمی و ریاست هر دانشگاه مانع اخذ مجوز دفاع پایان نامه کپی شده در دانشگاه‌ها شوند./

برچسب ها

اخبار برگزیده