مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید حوزه توسعه روستایی و عشایری در سال 1398

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 در حوزه توسعه روستایی و عشایری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکار‌های رونق تولید در سال 1398 (10. حوزه توسعه روستایی و عشایری)» آورده است؛ نواحی روستایی و عشایری به سبب برخورداری از ظرفیت‏های تولیدی مساعد در بخش‏های کشاورزی و صنعت، به عنوان کانون تولید و بسترساز تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‏روند.

این گزارش می افزاید شواهد حاکی از تهدیدهای جدی در حوزه رونق تولید در نواحی روستایی است که از آن جمله می‌توان به غلبه راهبردها و نظریات مدرنیزاسیون و رشد نامتوازن، فقدان راهبرد مناسب دولت برای اولویت‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش آبادی‌های خالی از سکنه و کاهش جمعیت روستایی، رشد اشتغال ناقص، افزایش نامتوازن تعداد سکونتگاه‌های شهری و اختلال در نظام برنامه‌ریزی روستایی، فقدان مرجع تخصصی برای تصمیم‏گیری در خصوص تبدیل روستا به شهر، غلبه رویکردهای کالبدی - خدماتی در طراحی طرح‏های توسعه روستایی، عدم اثربخشی مناسب طرح‏های هادی روستایی در توسعه روستایی، اختلال اساسی در نظام سیاستگذاری توسعه روستایی، عدم توانمندی مناسب مدیریت محلی روستایی، عدم تنوع‏بخشی به مشاغل روستایی، نبود مراکز هدایت و حمایت از کارآفرینی، نبود بستر مناسب برای کاهش ریسک سرمایه‏گذاری، فقدان راهبردهای مناسب برای توسعه عدالت‏محور و پایدار صنایع تبدیلی، فقدان نگاه خوشه‏ای و شبکه‏ای و بالا بودن هزینه مبادله‏ای انجام فعالیت‏های اقتصادی، فقدان برنامه منسجم و مستمر برای حرفه‏آموزی هدفمند نیروی کار روستایی، شیوه نامناسب اعمال برخی از سیاست‏های حمایتی، سیاست‏های ناکارآمد برای بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کم‌توجهی به ابعاد تولیدی توسعه روستایی و ناهماهنگی و تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش در حالی که طبق بند «20» سیاست‏های کلی برنامه ششم توسعه، نواحی روستایی و عشایری به ‏عنوان هسته مرکزی و کانون تولید کشور تلقی می‏شوند. همچنین در 19 سال گذشته، عملاً برخلاف مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، بین ابعاد «تولیدی» و «سکونتگاهی و فضایی» توسعه روستایی، مرزبندی شکل گرفته و ابعاد سکونتگاهی و فضایی به کانون اصلی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی مبدل شده است. لذا با توجه به موانع و تنگناهای موجود، سیاستگذاری برای رونق تولید بخش کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری باید به نحوی انجام شود که بتواند اقدامات مؤثری را برای رفع آنها طراحی و اجرا کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

ایلات و عشایر، تعاونی عشایری، توسعه روستایی و عشایری، روستاییان و عشایر، صندوق حمایت از عشایر، طرح ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری، عشایر، عشایر ایرانی