عزیزی مطرح کرد ؛

لزوم تنقیح قوانین

عزیزی با بیان اینکه اکنون به دلیل قوانین زیاد، مردم سردرگم هستند و باید تنقیح قوانین را انجام دهیم، گفت: افزایش روز به روز قوانین مردم را سردر گم می کند.

 خانه ملت ؛عبدالرضا عزیزی با اشاره به تعداد بالای قوانین در کشور، اظهار داشت: با تصمیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در سال آخر دوره دهم تعداد جلسات صحن به دلایلی که آن ها دارند افزایش یافته است.

وی بیان کرد: هیات رئیسه معتقد است تعداد طرح‌ها و لوایح در دست بررسی زیاد است و باید وقت برای بررسی آن‌ها داشته باشیم، اما من معتقدم به جای افزایش کمیت باید کیفیت جلسات را افزایش دهیم.

وی افزود: باید قوانین مزاحم را حذف و قوانین مترقی را احیا کنیم و اگر به قانون جدیدی نیاز است آن را تصویب کنیم، نه اینکه صرفا قانون تصویب کنیم.

عزیزی ادامه داد: برای مثال کشور فرانسه با بیش از 200 سال سابقه پارلمان حدود 6هزار قانون دارد و ایران با حدود 100 سال پارلمان بیش از 12 هزار قانون دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصطلاح "تداخل دارویی" در پزشکی، گفت: وقتی پزشکان داروهای متعددی به فرد می‌دهند و مشکل تداخل دارویی به وجود می‌آید، بهترین راه درمان برای این بیماران آن است که داروهای زیاد را حذف و با کم کردن تعداد داروها، وضعیت بیمار را بهبود بخشیم.

وی بیان کرد: اکنون به دلیل قوانین زیاد، مردم سردرگم هستند و باید تنقیح قوانین را انجام دهیم افزایش روز به روز قوانین مردم را سردر گم می‌کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تدوین قوانین جدید، تصویب قوانین، قوه مقننه