رحیمی جهان آبادی مطرح کرد ؛

شرایط در برابر مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید نباید به "جوزف بورل" مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا دل بست، افراد در این مجموعه کاره ای نیستند.

 خانه ملت؛ جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه "جوزف بورل" به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شده است، گفت: اتحادیه اروپا مجموعه ای است که کارگزار در آن کاره ای نیست زیرا ساختار آن اهمیت بیشتری دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتحادیه اروپا سیاست کلی را دنبال می کند، بیان داشت: آنها براساس سیاست های تعریف شده روابط و مسائل را دنبال کرده و به جمع بندی می رسند، بنابراین افراد در این مجموعه بیشتر نقش سخنگو و رابط را دارند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی تواند دیدگاه شخصی خود را پیش ببرد و اثر گذار باشد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس دهم شورای اسلامی، با اشاره به نقش موگرینی در ارتباط ایران با اتحادیه اروپا، ادامه داد: درست است که موگرینی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقش تاثیرگذاری بر روابط اروپا و ایران داشت و با وجود اینکه ممکن است شخصی توانایی، فعال و دیدگاه مثبت تری داشته باشد اما در نهایت در چنین سیستم هایی کارگزار کاره ای نیست.

وی تاکید کرد: مهم ساختار تصمیم گیری و سیاستی که بر مجموعه اتحادیه اروپا حاکم است، در این شرایط نظر شخص نمی تواند تاثیر اساسی ایجاد کند، آنها منافع مشخصی دارند و بر اساس همین منافع به جمع بندی می رسند و مسائل را دنبال می کنند.

رحیمی جهان آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه تغییر مسئول سیاست خارجی اروپا در زمان بررسی برجام به معنا تمایل اروپا به نتیجه رسیدن توافق هسته ای بود، اظهار داشت: در نهایت اروپا منافع خود را دنبال می کند و اینکه فردی در این پست قرار می گیرد که به برجام متمایل است تاثیری بر مجموعه تصمیم گیری ندارد.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه نباید به جزییاتی چون تغییر افراد در سیستم های مانند اتحادیه اروپا توجه کرد، بیان داشت: همان طور که آنها منافع خود را دنبال می کنند، ما نیز باید منافع خود را تعریف و مشخص کنیم، به این فکر نباشیم که چه کسی می آید و چه فردی می رود.

در نهایت اروپا منافع خود را دنبال می کند و اینکه فردی در این پست قرار می گیرد که به برجام متمایل است تاثیری بر مجموعه تصمیم گیری ندارد.
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: تغییر افراد در واقع مسئله و نکته حاشیه ای است که نباید به آن دل بست چرا که اهمیت آنچنانی ندارند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بورل سیاستمدار چپ گرای اسپانیایی است که به شدت از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده است، او همچنین دستور خروج ناوچه اسپانیایی از ناوگروه همراه ناو هواپیما برآبراهام لینکون بعد از حرکت این ناوگروه به سمت خلیج فارس را صادر کرده بود.

وی همچنین اردیبهشت ماه سال جاری بعد از بیانیه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقدامات تقابلی در چارچوب برجام، تاکید کرده بود که اقدام ایران را در چارچوب برجام ارزیابی می کند./
 

برچسب ها

اتحادیه اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، تحریم، تحریم اقتصادی، تحریم ها، هواپیما