میرزایی نکو مطرح کرد ؛

ضرورت توجه به نیازمندی های عمومی مردم

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار دولت در این شرایط را مناسب نمی بینم، گفت: مسئولان در فکر تفکیک وزارت خانه ها هستند به همین جهت نه تصمیم می گیرند و نه برنامه ریزی در این حوزه دارند.

 خانه‌ملت؛ قاسم میرزایی نکو در خصوص اصلاح ساختار دولت، اظهار داشت: هر چقدر به اوضاع و احوال کشور در رابطه با نیازمندی‌های عمومی مردم و شرایط سخت تحریمی چه نگاه می‌کنیم نهایتا اکثر موضوعات به وزارت صمت باز می‌گردد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه عاقله در وزارتخانه صمت ضعیف است و نتوانسته کاری از پیش ببرد، بیان کرد: مسئولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت همواره تصمیمات ابن‌الوقت را اتخاذ کرده‌اند.

وی افزود: جایگاه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریمی بسیار بالا است که مسئولان این حوزه می‌توانند با عملکرد خود، این وزارتخانه به جایگاه خود برسانند. هر چه رئیس جمهور در دوره قبل و فعلی تلاش کرد نتوانست کاری از پیش ببرد و همچنان این وزارتخانه کارآمد نیست.

بجای اینکه قوه عاقله وزارتخانه صمت را قوی کنند، به دنبال تفکیک هستند در حالیکه معلوم نیست این موضوع رای بیاورد یا نه، اکنون مسئولان بجای اینکه برای بهبود وضعیت تلاش کنند در فکر تفکیک وزارت‌خانه‌ها هستند به همین جهت نه تصمیم می‌گیرند و نه برنامه‌ریزی در این حوزه دارند.
میرزایی نیکو با بیان اینکه دولت فکر می‌کند با تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن شرایط بهتر می‌شود، ادامه داد: قطعا این اقدام نیز کارگشا نیست.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث‌های کارشناسی در کمیسیون اصلاح ساختار دولت در این زمینه برگزار شد. این کمیسیون با ریاست آقای حضرتی و حضور آقایان فرهنگی، مصری و دیگر نمایندگان برگزار می‌شد و در آنجا از افراد مختلفی دعوت می‌شد و در نهایت مقرر شد که در شرایط زمانی و فعلی امکان این کار وجود ندارد.

وی افزود: بجای اینکه قوه عاقله وزارتخانه صمت را قوی کنند، به دنبال تفکیک هستند در حالیکه معلوم نیست این موضوع رای بیاورد یا نه، اکنون مسئولان بجای اینکه برای بهبود وضعیت تلاش کنند در فکر تفکیک وزارت‌خانه‌ها هستند به همین جهت نه تصمیم می‌گیرند و نه برنامه‌ریزی در این حوزه دارند.

میرزایی نیکو با بیان اینکه یکی از کارها این است که قوه عاقله و تصمیم گیری در این وزارتخانه فعال شود تا به نتیجه برسد، اظهار داشت: اصلاح ساختار دولت در این شرایط را مناسب نمی‌بینم./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، تحریم، تحریم اقتصادی