رحیمی جهان آبادی مطرح کرد ؛

اقدام آتی آمریکا در مسیر نقض برجام

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید کرد: درخواست آمریکایی ها وجاهت قانونی ندارد و تمسخر جایگاه جایگاه حقوقی شورای حکام آژانس است زیرا ایران هیچ تخلفی انجام نداده است.

 خانه‌ملت ؛ جلیل رحیمی جهان آبادی در واکنش به موافقت شورای حکام با درخواست نماینده آمریکا مبنی بر برگزاری نشست فوری علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران، گفت: اقدام آمریکا در خروج از برجام نقض مقررات بین‌المللی و نقض مقررات مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، آنها از یک سو توافق هسته‌ای را نقض و از سوی دیگر درخواست نشست فوری شورای حکام را مطرح کردند.

آمریکا مقررات بین‌المللی آژانس و شورای حکام را به تمسخر گرفته است

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها مقررات بین‌المللی، آژانس و شورای حکام را به تمسخر گرفتند، تصریح کرد: مقررات آژانس مبنی بر این است که «اگر کشوری تعهدات خود در قِبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض کرد، شورای حکام باید جلسه‌ای برگزار و پرونده آن را به شورای امنیت ارجاع دهد.»

آمریکا به دنبال ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت

وی افزود: آمریکایی‌ها به دنبال ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت هستند اما این اتفاق قطعا نمی‌افتد زیرا جمهوری اسلامی مقررات آژانس را نقض نکرده است. دبیر کل آژانس هم بارها التزام ایران به برجام را اعلام کرده است و آمریکا‌یی‌ها یک طرفه از توافق خارج و به تحریم علیه ایران پرداختند.

رحیمی جهان‌‌آبادی ادامه داد: درخواست آمریکایی‌ها تمسخر جایگاه جایگاه حقوقی شورای حکام آژانس است زیرا ایران هیچ تخلفی انجام نداده است. بنابراین برگزاری جلسه شورای حکام آژانس وجاهت قانونی ندارد البته ضمن تشکیل این جلسه پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نخواهد شد زیرا ایران به مقررات آژانس پایبند است و در کاهش تعهدات هم طبق قوانین عمل می‌کند.

لزوم ارایه گزارش به آژانس و شکایت از آمریکا از سوی ایران

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هم، مصوبه‌ای علیه ایران تصویب نمی‌کنند زیرا جمهوری اسلامی هیچ نقض مقررات بین‌المللی در غنی‌سازی اورانیوم انجام نداده است. آمریکایی‌ها با این اقدامات خود را رسوا‌تر و منزوی‌تر کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید گزارش دقیقی در مورد تعهدات خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارایه و علیه اقدام آمریکا به آژانس شکایت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح مکانیزم برگزاری جلسات شورای حکام آژانس، یادآور شد: زمانی که دبیر کل آژانس یا یکی از اعضای درباره تخلف کشوری گزارش دهد، در صورت موافقت جلسه شورای حکام برای بررسی این پرونده تشکیل جلسه می‌دهد اما درباره ایران موضوع دیگری مطرح است زیرا دبیر کل آژانس در تمامی گزارش‌ها التزام ایران به برجام را اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ جکی ولکات نماینده آمریکا در سازمان های بین المللی خواستار تشکیل جلسه فوری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام هسته‌ای ایران شده و این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته است. در همین راستا قرار است روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جلسه ای را برگزار کند./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، انرژی هسته ای، بمب هسته ای، توافق هسته ای