موسوی لارگانی مطرح کرد ؛

نقش تعاونی روستایی در حوزه ساماندهی روستاهای کشور

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی از مسئولین کشور اعتقادی به بخش تعاون ندارند،گفت:احیای اقتصاد روستا با توسعه تعاونی های روستایی گره خورده است.

  خانه ملت؛ سیدناصر موسوی لارگانی در باره کمرنگ بودن نقش تعاونی روستایی در حوزه ساماندهی روستاهای کشور،گفت: قانون اساسی کشور توجه ویژه به حمایت از بخش خصوصی داشته است اما متاسفانه برخی از دولتمردان و مسئولین توجه ای به بخش تعاون در حوزه اقتصاد نداشته اند و این امر موجب شده است که لطماتی به حوزه اقتصاد کشور وارد شود.

رونق اقتصاد در روستا رابطه مستقیم با حمایت از بخش تعاون دارد

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رونق اقتصاد در روستا ها رابطه مستقیم با حمایت از بخش تعاون دارد تصریح کرد: ادغام وزارتخانه تعاون با رفاه و تامین اجتماعی یکی ازموانع اساسی برای حمایت از بخش تعاون در حوزه اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: تعاونی ها کارنامه درخشان اقتصادی در گذشته به جای گذاشته اند اما متاسفانه با عدم حمایت های دولتی هم اکنون تعاونی ها رمق چندانی در توسعه روستایی کشور ندارند بنابراین دولت می بایست ، فکر اساسی برای احیا و استواری تعاونی ها بویژه در روستاها بکند تا بتوان اقتصاد روستایی را که می تواند نقش چشمگیری در بهبود اقتصاد روستایی داشته باشد را مجدد احیا کرد .

موسوی لارگانی افزود: بطور مثال 10 هزار تعاونی تنها در حوزه بانوان در کشور دایر کرده ایم اما بطور واقع بینانه باید بررسی کرد تا چه میزان هم اکنون تعاونی ها در حوزه کیفی وکمی در کشور کارآیی دارند.

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی از مسئولین کشور اعتقادی به بخش تعاون ندارد افزود: طبق قانون اساسی می بایست 25 درصد اقتصاد کشور به بخش تعاون واگذار شود اما متاسفانه در خوشبینانه ترین حالت تنها 6درصد اقتصادکشور به بخش تعاون واگذار شده است.

عضو کمیسیون اقصادی مجلس با بیان اینکه احیای اقتصاد روستایی با حمایت اساسی از بخش تعاون امکان پذیر است یادآورشد : واگذاری در بخش خصوصی نیز متاسفانه به نحو اصولی عملیاتی نشده است تا انتظار داشته باشیم تعاونی ها حرکت رو به جلوی داشته باشند.

پایان پیام
 

برچسب ها

اثرات اقتصادی و اجتماعی، احیای واقعی شورای اقتصاد، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، اقتصاد روستا، تعاونی تولید روستایی