عباسی مطرح کرد ؛

مواجهه غربی ها با برنامه جامع اقدام مشترک

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعتقاد دارد به دلیل کارشکنی آمریکایی ها در مواجهه با برجام متاسفانه به توافق برد-برد دست نیافته ایم و در مقابل اروپایی ها نیز موجب شدند فرصت کشورمان از بین برود.

 خانه ملت؛ اسدالله عباسی با اشاره به مواجهه غربی ها با برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: متاسفانه طرف های اروپایی تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و به بیان وعده ها و حرف بسنده کرده اند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران اسلامی به عنوان یکی از اعضای برجام به تعهدات خود عمل کرده است، اظهار کرد: در مقابل مشاهده می شود که آمریکایی ها با روی کار آمدن ترامپ به طور یکجانبه از برجام خارج شدند و در این مسیر غربی ها نیز با آنها همراهی کرده و صرفا موضع گیری های نامناسب داشته اند.

همواره صاحبنظران نگرانی هایی را در خصوص اعتماد به آمریکا داشتند

وی با بیان اینکه همواره صاحبنظران نگرانی هایی را در خصوص اعتماد به آمریکا داشتند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکایی ها در مواجهه با برجام به توافق برد-برد دست نیافته ایم و در مقابل اروپایی ها نیز موجب شدند زمان و فرصت کشورمان در برجام از بین برود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه برای جبران خسارات برجامی نیاز به تقویت دیپلماسی منطقه ای است، تصریح کرد: در واقع آمریکایی ها تحریم هایشان را افزایش داده اند و برای خنثی سازی ان باید از ظرفیت های همسایگان بهره ببریم. در مقابل با اروپایی ها نیز باید مذاکره شود تا آنها نیز به تعهدات خود عمل کنند.

کشورمان بر اساس مفاد برجام می تواند غنی سازی را طبق نیازهایش انجام دهد

عباسی اعتقاد دارد کشورمان بر اساس مفاد برجام می تواند غنی سازی را طبق نیازهایش انجام دهد و کاهش سطح تعهدات برجامی یکی از ابزارهایی است که می تواند حقوق ضایع شده ایران را برآورده کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: غربی ها بدانند که امروزه همه طیف های سیاسی در کنار همدیگر هستند و به طور واحد اعتقاد دارند استراتژی کشورمان در برجام تامین منافع ملی است./
 

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، انرژی هسته ای، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، توافق هسته ای، حقوق هسته ای، سلاح هسته ای، غنی سازی