در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

احکام قانون اعاده اموال نامشروع نافی صلاحیت عام دادستان ها نیست

نمایندگان مقرر کردند برای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع، از امکانات اداری و مالی قوه قضائیه استفاده شود.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی با ماده 11 این طرح با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 11 آمده است: متن زیر به عنوان ماده 26 به این قانون الحاق می شود: احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 12 این طرح با 154 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 12 آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده 27 به قانون الحاق می شود: در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آن ها قرار داده شده است، از امکانات اداری و مالی موجود خود استفاده می کنند./
 

برچسب ها

اجرای قانون، احکام قانونی، اخبار برگزیده، صحن علنی