میرزایی نیکو مطرح کرد؛

ارائه پیشنهاد تدوین طرحی دوفوریتی برای شفاف سازی هزینه های انتخابات

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهاد تدوین طرح دو فوریتی برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی قوه مقننه خبر داد.

 خانه‌ملت؛ قاسم میرزایی نیکو با اشاره به اهمیت شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی، گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موادی برای نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع مالی در رقابت های انتخاباتی و شفافیت منشأ و میزان این مبالغ پیش بینی شده بود که دو کمیته در کمیسیون امو داخلی کشور و شوراها برای تامین نظر شورای نگهبان در این مورد تشکیل شده تا حداقل این بخش از این طرح برای انتخابات آینده به شکل قانون در آید.

وی افزود:هزینه های انتخاباتی کاندیداها و حامیان مالی مختلفی که در جریان انتخابات وارد می شوند شائبه های زیادی را در مورد سلامت انتخابات ایجاد کرده و ضرورت دارد نظارت جدی تری در این بخش اعمال شود.

رسیدگی به اموال نمایندگان را در اولویت قرار گیرد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوه قضائیه هم اختیارات قانونی خوبی برای نظارت بر اموال مسئولین دارد و به اعتقاد بنده جا دارد با توجه به نزدیک شدن به انتخابات رسیدگی به اموال نمایندگان را در اولویت قرار گیرد و به طور شفاف، دارایی نمایندگان پیش و پس از حضور در مجلس را مورد بررسی قرار دهد.

میرزایی نیکو تصریح کرد: شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مجلس باید هزینه های تبلیغاتی را مورد توجه قرار دهد و منشأ برخی هزینه ها که حتی بیش از در آمد کل دوران نمایندگی است را بررسی و اگر تخلفی در این زمینه وجود دارد اعمال قانون کند.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه ای با رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پیشنهاد شد طرحی دو فوریتی برای نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداهای مجلس تدوین و در صورت به نتیجه نرسیدن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در صحن مطرح شود. /
 

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، انتخابات، انتخابات مجلس، توزیع طرح ها، حذف هزینه های زائد