پورابراهیمی داورانی مطرح کرد ؛

کاهش بازار دلالی و سوداگری با تجمیع سرمایه های خُرد در بورس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تخصیص بهینه منابع، شفاف سازی اقتصاد و کاهش بازار دلالی و سوداگری از جمله مزیت های تجمیع منابع در بازار سرمایه است.

 خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی  برای خریداری سهام از بازار بورس، گفت: هرچه بتوان توسعه کیفی و کمی در بازار سرمایه ایجاد کرد تا بر آن اساس تعداد سهامداران افزایش یابد، در واقع یک شاخص مطلوب و مثبت در ارزیابی اقتصاد ایران محسوب می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور دغدغه منابع سرگردان را دارد، افزود: حجم نقدینگی در اقتصاد کشور زیاد است و افرادی که در جامعه پول های کم و کوچکی دارند بسیار اثرگذارتر از افرادی هستند که نقدینگی کلان و بالایی دارند و تعداد آنها محدود است.

می توان پول های کلان را به طُرُق مختلف مدیریت کرد

وی ادامه داد: می توان پول های کلان را به طُرُق مختلف مدیریت کرد، اما رقم نقدینگی خُرد و کوچک را به سختی می توان مدیریت کرد، لذا بهترین راه هدایت جذب نقدینگی در جامعه در تمامی کشورها و در ایران این است که منابع خرد و اندک مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

زمانی که سرمایه های اندک هزار نفر جمع می شود با آن می‌توان یک پالایشگاه احداث کرد، بنابراین این سرمایه ها تجمیع و به فعالیت اقتصادی مولد تبدیل می شود
پورابراهیمی با بیان اینکه با جذب منابع خرد در بازار سرمایه به جای اینکه نقدینگی به سمت سفته بازی و دلالی سوق پیدا کند به سوی خلق ثروت واقعی در اقتصاد کشور هدایت می شود، تاکید کرد: بر این اساس نقدینگی به بخش افزایش سرمایه شرکت ها و طرح‌های توسعه شرکت ها سوق می یابد یعنی به این سمت می‌رود که فعالیت شرکت ها در یک بازه زمانی به دو تا سه برابر افزایش یابد.

جریان بازار سرمایه مولد سازی دارایی های غیر مولد خانوارهای کم درآمد است

وی با تاکید بر اینکه جریان بازار سرمایه مولد سازی دارایی های غیر مولد خانوارها و افرادی است که حتی منابع از ۱۰۰ هزار تومان تا چندین میلیارد دارند، افزود: بر این اساس منابع موجود در کشور مولد و وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حُسن دیگر بازار سرمایه تجمیع منابع است، ادامه داد: بر این اساس منابع کوچکی که به تنهایی هیچ نقشی در چرخه اقتصادی ندارند، با تجمیع به یک جریان بزرگ اقتصادی تبدیل می شود.

افراد با دارایی یک میلیارد نمی توانند پالایشگاه و یا پتروشیمی احداث کنند

وی با اشاره به اینکه افراد با درآمد 100 تا یک میلیارد تومان نمی توانند پالایشگاه و یا پتروشیمی احداث کنند، تصریح کرد: زمانی سرمایه های اندک هزار نفر جمع می شود با آن می‌توان یک پالایشگاه احداث کرد، بنابراین این سرمایه ها تجمیع و به فعالیت اقتصادی مولد تبدیل می شود.

پورابراهیمی افزود: تخصیص بهینه منابع، شفاف سازی اقتصاد و کاهش بازار دلالی و سوداگری از جمله مزیت های تجمیع منابع در بازار سرمایه است.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تعداد سهامداران در دنیا در بازارهای بورس یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت کشورها شده است، گفت: هر چقدر که بتوان تعداد سهامداران را افزایش داد به نفع کشور است و مجلس از توسعه آن حمایت و استقبال کرده و این افزایش می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی داشته باشد./
 

برچسب ها

آشفتگی بورس، اخبار برگزیده، افزایش سرمایه، بازار بورس، بورس