مقدسی مطرح کرد ؛

توسعه اشتغال پایدار با حمایت از تولید صنایع دستی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حضور پایدار در بازار بین المللی صنایع دستی نیازمند تزریق یارانه صادراتی است،گفت: دولت بیمه قلی بافان را جدی بگیرد زیرا هنرمندان بدون بیمه فاقد امنیت شغلی اصولی و کارآمد هستند.

  خانه ملت ؛ سید مهدی مقدسی درباره وضعیت بازار صادراتی صنایع دستی در کشور، گفت: خوشبختانه بسیاری از شهرهای ایران دارای مزیت بالقوه ای برای تولید و صادرات صنایع دستی به بازار جهانی هستند اما متاسفانه حمایت ها از هنرمندان صنایع دستی همسو با ظرفیت تولید در این عرصه نیست.

خروج از اقتصاد نفتی و توسعه اشتغال پایدار با حمایت از تولید صنایع هنری

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای خروج از اقتصاد نفتی و توسعه اشتغال پایدار یکی از راهکارهای اساسی برنامه ریزی جهت حمایت از چرخه تولید صنایع هنری است تصریح کرد: آثار هنری ایرانی بویژه صنایع دستی و فرش کارنامه هنری درخشانی در عرصه بین المللی دارند زیرا تولید کنندگان فاخر ایرانی در حوزه صنایع دستی در عرصه بازار جهانی جایگاه مناسبی دارند.

مقدسی افزود: قوانین مناسب برای حمایت از قالی بافان مصوب شده است اما متاسفانه قوانین مرتبط بطور کامل اجرایی نشده است و این در حالی است که برای توسعه اقتصاد و شکل گیری اقتصاد بدون نفت می بایست ایجاد جوایز و مشوق صادراتی برای تولید کننگان صنایع دستی برای ماندگاری در چرخه تولید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه می بایست با تمرکز بر روی محورهای اقتصاد صادراتی زمینه صادرات صنایع دستی را به بازارهای بین الملل مهیا کند و این در حالی است که وزارت خارجه با رایزنی های بین المللی شرایط حضور هنرمندان ایرانی رادر نمایشگاه های بین المللی مهیا کند.

حضور پایدار در بازار بین المللی صنایع دستی نیازمند تزریق یارانه صادراتی است

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه حضور پایدار در بازار بین المللی صنایع دستی نیازمند تزریق یارانه صادراتی است یادآورشد: دولت بیمه قالی بافان را جدی بگیرد زیرا هنرمندان بدون بیمه فاقد امنیت شغلی اصولی و کارآمد هستند./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصناف و بازاریان، افزایش تولید داخل، بازار، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی و اشتغال، صنایع دستی