میرزایی نیکو مطرح کرد ؛

لزوم تقویت شوراهای شهر و روستا

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می گوید به سه راه می توان میزان تخلفات شوراهای اسلامی را کاهش داد.

 خانه ملت؛ قاسم میرزایی نیکو با اشاره به لزوم تقویت شوراهای شهر و روستا گفت: ضعف عملکرد شوراهای اسلامی در سه حوزه قابل ریشه یابی است، ابتدا ضعف قانونی در این زمینه داریم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در حال حاضر قانون دائمی در خصوص دبیرخانه رصد عملکرد شوراهای شهر و روستا ها را موقتی ایجاد کرده ایم، طبق این قانون دبیرخانه ها شوراهای اسلامی عملکردی مشابه شورای نگهبان برای رصد فعالیت نمایندگان دارد که در حال حاضر موقتی است و کارکرد مناسبی ندارد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر صلاحیت تطبیق عملکرد شوراها که در فرمانداری ها صورت می گیرد با جدیت انجام نمی شود این در حالی است که اگر چنین عزمی وجود داشته باشد در تقویت شوراهای اسلامی تاثیر بسزایی گذاشته می شود.

وی با انتقاد از برگزاری جلسات شوراهای اسلامی به صورت غیر علنی، بیان داشت: طبق قانون باید جلسات شوراهای شهر و روستا به صورت علنی برگزار و مصوبات و تصمیم گیری ها به همه اطلاع داده شود، ما جلسات شوراهای اسلامی شهرستان ها علنی نیست که تخطی از قانون محسوب می شود.

میرزایی نیکو در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جمعیت شوراهای شهر و روستا، گفت: 252 هزار عضو شورای اسلامی داریم با توجه به این جمعیت باید گفت میزان تخلفات مخابره شده نادر است اما چون روی این مسائل زوم می کنند و آسمان و ریسمان می بافند، تخلفات جدی به نظر می رسد.

شوراهای اسلامی خودشان را کاملا شفاف نشان دهند، مصوباتشان از جمله انتخاب شهرداران را علنی کنند تا مردم از نحوه عملکردشان مطلع شوند
این نماینده مجلس رفع این نواقص را منوط به اصلاح قانون دانست و بیان داشت: با اصلاح قانون و ایجاد دبیرخانه دائمی برای رصد عملکرد شوراها می توان این شوراها را تقویت کرد، دبیرخانه دائمی شوراهای اسلامی باید در اختیار مجلس قرار گیرد زیرا بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی برعهده قوه مقننه است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اختیار به کمیسیون شوارها مجلس داده شده است تا شرایطی به وجود آید تا به طور موقت دبیرخانه ایجاد شود اما این دبیرخانه چارت، تشکلات و وظیفه تعیین شده ای ندارد و در استان ها دفتر ندارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد: راه کار دیگر این است که شوراهای اسلامی خودشان را کاملا شفاف نشان دهند، مصوباتشان از جمله انتخاب شهرداران را علنی کنند تا مردم از نحوه عملکردشان مطلع شوند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات، شوراها، شوراهای اسلامی