خادمی مطرح کرد ؛

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران محکم و پرقدرت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه برجام از سوی امریکا نقض شده و اتحادیه اروپا هم اقدامی جدی نداشته است گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران باید محکمتر از گام های دیگر برداشته شود.

خانه ملت؛هدایت الله خادمی با تاکید بر ادامه روند کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران تصریح کرد: وقتی که آمریکا برجام را نپذیرفته و از آن خارج شده و از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز اقدامی عملی انجام نداده است ایران نیز باید به روند کاهش تعهدات خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه ایران داشته های خود را بر سر پایبندی به تعهدات برجامی از دست داده است اظهار داشت: هر آنچه کاشته بودیم صرفا برای پایبندی به یک توافقنامه از دست دادیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدوارم اینبار دیگر اگر به نتیجه ایی برسیم ، یکباره با مذاکره ای کوچک به نقطه صفر بازنگردیم .
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، استکبار آمریکا، اقدامات ضدایرانی، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم، تحریم اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی