بدری مطرح کرد ؛

بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز ادامه مواد لایحه مشارکت عمومی-خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

 خانه ملت؛ صدیف بدری  در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، گفت: در این نشست مواد 4 و 5 لایحه مشارکت عمومی – خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت این مواد تصویب شد.

بررسی راه کارهای اجرایی و بسترهای واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مواد تصویب شده در نشست امروز کمیسیون عمران، راه کارهای اجرایی و بسترهای واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

تشکیل شورای ملی راهبری برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی

وی گفت: براساس مواد 4 لایحه مذکور، قرار است که شورای ملی راهبری با عضویت وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شود تا فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها در دبیرخانه مربوطه رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 5 لایحه مشارکت عمومی – خصوصی، وظایفی برای سازمان برنامه و بودجه تعریف شد./
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، بخش خصوصی، بخش دولتی