اکبری مطرح کرد ؛

خشکسالی و کم آبی مانع اساسی توسعه و کشت محصولات ارگانیک در کشور

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قابلیت تولید محصولات ارگانیک در تمام کشور با توجه به شرایط اقلیمی کشور وجود ندارد گفت: فروش محصولات تراریخته بدون بر چسب قانونی، تخلف است.

  خانه ملت ؛ علی اکبری  درباره وضعیت تولید محصولات تراریخته در کشور گفت: فروش محصولات تراریخته بدون نصب برچسب قانونی تراریخته ، ممنوع است زیرا حق مصرف کننده است که از شرایط محتوای تولید کالا اطلاع جامع داشته باشد.

خشکسالی و کم آبی مانع اساسی توسعه و کشت محصولات ارگانیک در کشور

نماینده مردم در شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خشکسالی و کم آبی مانع اساسی توسعه و کشت محصولات ارگانیک در کشور است تصریح کرد: شکی نیست که تولید محصولات ارگانیک نقش بسزایی در افزایش سرانه سلامت جامعه دارند اما شرایط اقلیمی جامعه مانع بزرگی برای تولید محصولات ارگانیک در حوزه صنعت کشاورزی تلقی می شود.

وی ادامه داد: محصولات ارگانیک نقش بسزایی در افزایش سرانه سلامت جامعه دارند بنابراین الزام آور است که دولت اقدامات اساسی برای تولید بهینه محصولات ارگانیک در مناطقی که مستعد تولید هستند را در دستور کار قرار دهد.

اکبری افزود: شرط اساسی برای ورود محصولات تراریخته برطبق قانون برنامه ششم توسعه بر این مبنا است که محصول فوق در مبدا تولید نیز مصرف شود و این در حالی است که نمی توان منکر مصرف محصولات تراریخته در کشور شد زیرا برخی از نهاده های دامی تراریخته است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قابلیت تولید محصولات ارگانیک در تمام کشور با توجه به شرایط اقلیمی کشور وجود ندارد یادآور شد: فروش محصولات تراریخته بدون بر چسب قانونی تخلف است./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، ارگانیک، تراریخته، محصولات ارگانیک