ذوالقدر مطرح کرد؛

گزارش رئیس هیات پارلمانی مجمع مجالس آسیایی

رئیس هیات پارلمانی مجمع مجالس آسیایی از نحوه برگزاری اجلاس بین المجالس آسیایی در اصفهان و حضور هیات های پارلمانی کشورهای عضو، اقدامات و قطعنامه های مصوب گزارشی به رئیس مجلس ارائه کرد.

 خانه ملت؛  دکتر علی لاریجانی در دیدار با سیده فاطمه ذوالقدر رئیس هیات پارلمانی مجمع مجالس آسیایی و سایر اعضای مجمع گزارش برگزاری این اجلاس را استماع کرد.

ضمن تشکر و قدردانی از رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل قبول میزبانی این کمیته و رضایی استاندار اصفهان به خاطر میزبانی و مهمان نوازی خوب، گزارشی از حضور هیات های پارلمانی کشورهای عضو، اقدامات و قطعنامه های مصوب ارائه شد.

بر این اساس ذوالقدر بیان کرد: در نشست کمیته دائمی سیاسی و نشست کارگروه تشکیل پارلمان آسیایی مجمع مجالس آسیایی که با حضور ١٥ کشور عضو برگزار شد به بررسی قطعنامه‌های به منظور افزایش صلح و امنیت و ارتقاء سطح همکاری های سیاسی و فرهنگی پرداخته که قطعنامه هایی مشتمل بر:

- قطعنامه به سوی پارلمان آسیایی

- قطعنامه حکمرانی خوب

- قطعنامه حاکمیت قانون و توانمندسازی قضایی

- قطعنامه ایجاد رفاه در آسیا از طریق همکاری

- قطعنامه مجالس آسیایی و دولت باهم برای رفاه در آسیا

- قطعنامه شیوه های پارلمانی موثر

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. اما قطعنامه حمایت بی دریغ از فلسطین به دلیل عدم حضور نماینده ای از این کشور با پیشنهاد هیات های پارلمانی مسکوت ماند و مقرر شد در نشست بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین بیان شد میزبانی این اجلاس فرصتی فراهم آورد تا ایده های جمعی و انرژی کشورها صرف معنی بخشیدن به نقش و مشارکت پارلمانها در تسهیل امور سیاسی در آسیا باشد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، دکتر علی لاریجانی، دکتر لاریجانی، دکترعلی لاریجانی، فلسطین، فلسطین اشغالی