میرزایی مطرح کرد ؛

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران به رفتار اروپاییان بستگی دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: چنانچه کشورهای باقی مانده در برجام به روال گذشته بخواهند صرفا با حرف و حدیث در قبال تعهدات برجامی خود رفتار کنند و اقدامی عملی را از آنها شاهد نباشیم ایران هم با جدیت گام سوم کاهش تعهدات برجامی را که همان افزایش سطح غنی سازی و افزایش تعداد سانتریفیوژهاست برخواهد داشت .

 خانه ملت؛ جلیل میرزایی تصریح کرد: گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران به رفتار اروپاییان در مهلت باقی مانده از 60 روز دوم بستگی دارد و چنانچه آنها به تعهدات خود در برجام جامه عمل بپوشانند ، ایران هم گام سوم را برنخواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه به رفتار اخیر بریتانیا اشاره کرد و گفت: گرچه بریتانیا هم مانند آلمان و فرانسه اعلام کرده بر برجام پایبند است اما با موضوع پیش آمده برای نفتکش ایران به نظر میرسد با آمریکا همدست است.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول درمجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر میرسد انگلستان تغییر موضع داده و در ارتباط با ایران با آمریکا همکاری میکند./
انتهای پیام
 

برچسب ها

آمریکا، اتحادیه اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)