نشست ارائه پیش نویس قانون نظام آماری ایران در مرکز پژوهش های مجلس

نشست ارائه پیش نویس قانون نظام آماری ایران با حضور رییس مرکز پژوهش ها و نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی آمار در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

 

برچسب ها

گزارش تصویری