رضایی مطرح کرد ؛

تنگه هرمز یکی از نقاط امن دنیا است

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید دولت انگلیس برای پاسخ به افکار عمومی از تردد کشتی ها در تنگه حضور با اسکورت گفته است.

 خانه ملت؛ محمد ابراهیم رضایی در واکنش به اینکه انگلیس می خواهد کشتی هایش را هنگام عبور از تنگه هرمز اسکورت کند، گفت: انگلیسی ها به خوبی می دانند تنگه هرمز یکی از نقاط امن دنیا است، ایران سال ها است که امنیت این تنگه را بر عهده داشته، تا امروز اجازه نداده هیچ اتفاقی در این منطقه بیافتد و هیچ نا امنی وجود نداشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: با این حال در مقابل توطئه ای که آمریکا و انگلیسی ها اجرا کردند و می خواستند علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا برنامه ای را اجرا کنند با عکس العمل جدی جمهوری اسلامی مواجه شدند و این احساس حقارت و ناکامی که در برنامه آنها پیش آمد، باعث بیان چنین حرف ها و رفتارهایی شود.

نماینده مردم خمین در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به توقیف نفتکش انگلیس، بیان داشت: زمانی که نفتکش انگلیس در تنگه هرمز به علت خلاف هایی که مرتکب شده بود، توقیف شد، انگلیسی ها فکر کردند دوران قاجار است که هر کار می خواهند انجام دهند، اکنون مشاهده کردند مسیر چنین رفتاری برای آنها باز نیست.

وی با بیان اینکه دولت انگلیس برای پاسخ به افکار عمومی مردمش از اسکورت کشتی هایش خبر داده، گفت: افکار عمومی از درون انگلیس رفتار و عمل حاکمان انگلیسی را سرزنش می کند، لندن برای پاسخ به افکار عمومی ملت خود چنین حرف هایی می زنند، آنها کاملا می دانند تنگه هرمز امن بوده و امنیت آن در اختیار ایران است.

ایران قصد ایجاد نا امنی در تنگه هرمز را ندارد

رضایی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: ایران اگر قصد ایجاد نا امنی در تنگه هرمز را داشته باشد هیچکدام از کشورها چه با اسکورت چه بی اسکورت نمی توانند در این تنگه کاری از پیش ببرند.

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: تردد کشتی های انگلیس با اسکورت در تنگه هرمز بیشتر عملیات برای آرام کردم افکار عمومی مردم انگلیس است، در واقع برای تبلیغات چنین اظهار نظرهایی صورت می گیرد./
 

برچسب ها

اتحادیه اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، امنیت، انگلستان، ایران و انگلستان، جزیره هرمز