در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تعیین مدت زمان اعلام اسامی وزرا پس از مراسم تحلیف به کمیسیون تدوین آیین نامه ارجاع شد

نمایندگان مجلس تصمیم گیری درباره مدت زمان اعلام اسامی و معرفی وزرا پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد و یا استعفا توسط رئیس جمهور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع دادند.

خانه ملت،؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 6 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی با ارجاع ماده (2) این طرح با 162 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (2) ارجاعی به کمیسیون آمده است که ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می‌شود که بر این اساس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت یا کاهش بیش از نیمی از وزراء از ابتدای کار دولت، ضمن تقدیم برنامه دولت اسامی تمام وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کند. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیأت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند و پس از قرائت به کمیسیون تخصص ارجاع دهد.

کمیسیون ذیربط موظف است ظرف مدت یک هفته گزارش خود را پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی به هیأت رئیسه ارائه کند تا گزارش مذکور برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود.

گزارش کمیسیون در مورد هر وزیر قبل از صحبت مخالفان و موافقان به مدت 10 دقیقه توسط سخنگو قرائت می‌شود.

همچنین نمایندگان با اصل ماده (6) این طرح با 144 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند که بر این اساس این ماده به کمیسیون آیین‌نامه ارجاع شد.

در ماده (6) ارجاعی به کمیسیون آمده است که در فراز سوم ماده 214 قانون آیین‌نامه داخلی عبارت "گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد" حذف و عبارت "و با صحبت یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت پنج دقیقه، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به رأی گذاشته می‌شود. با تشخیص رئیس جلسه یا درخواست 10 نفر از نمایندگان تعداد موافقت و مخالف تا دو برابر قابل افزایش است" جایگزین می‌گردد.

همچنین نمایندگان در این نشست با حذف ماده (7) طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی با 125 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (7) حذف شده آمده بود که تبصره (2) ماده (214) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 2- هیأت تحقیق و تفحص موظف است صرفاً از کارشناسان دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی که توسط معاونت نظارت مجلس هماهنگ و معرفی می‌شود پس از تأیید مرکز حراست استفاده کند.

شایان ذکر است نمایندگان با اصل ماده (8) طرح مذکور با 92 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند که بر این اساس این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون آیین‌نامه ارجاع شد.

بر اساس ماده (8) ارجاعی به کمیسیون یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد 45، 211، 214 و 234 این قانون را با همکاری معاونت نظارت در قالب گزارش قضایی تهیه و از طریق هیأت رئیسه به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به اقدامات اداری و پیگیری مواد مذکور است.

تبصره- موارد مذکور در مواد 215 و 234 این قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد./

پایان پیام

برچسب ها

آئین نامه داخلی، اخبار برگزیده، صحن علنی