حسینی شاهرودی مطرح کرد ؛

طرح جامع بانکداری اسلامی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود از بررسی طرح جامع بانکداری اسلامی و نهایی شدن آن تا پایان هفته جاری خبر داد.

  خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار نخست بررسی طرح جامع بانکداری اسلامی بود که پیشنهادات جدید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مقرر شد آنچه که تا امروز به تصویب رسیده بر مدار خود باقی بماند و پیشنهادهای جدید تا فردا ارائه شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تا پایان هفته جاری طرح جامع بانکداری اسلامی نهایی می شود، افزود: با تصویب طرح جامع بانکداری اسلامی بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر حرکت کرده و شورای فقهی در تمام حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور یافته و جایگاه قانونی پیدا می کند.

اختیارات بانک مرکزی بسیار افزایش می یابد

وی ادامه داد: با تصویب طرح جامع بانکداری اسلامی تمامی شیوه ها، عقود و قراردادهایی که در بانک منعقد می شود باید با نظر شورای فقهی تدوین و تنظیم شود حتی رویه های بانکی و هر نوع آیین نامه، بخشنامه و مقررات زیر نظر شورای فقهی انجام می شود.

سازمانی نظارتی براساس طرح جامع بانکداری اسلامی ایجاد می شود که به نوعی ذیل شورای عالی بانک مرکزی است
حسینی شاهرودی با بیان اینکه در طرح جامع بانکداری اسلامی اختیارات بانک مرکزی بسیار افزایش یافته است، تاکید کرد: سازمانی نظارتی براساس طرح جامع بانکداری اسلامی ایجاد می شود که به نوعی ذیل شورای عالی بانک مرکزی است، اما مستقل بوده و با استقلال خود جایگاه رفیعی در حوزه نظارت بر بانک ها که ضعف بزرگ و عمده کشور بوده ایجاد می کند.

نمایندگان پیشنهادات خود درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را تا 3 هفته آینده ارائه دهند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در جلسات گذشته کمیسیون متبوع خود، تصریح کرد: مقرر شد نمایندگان پیشنهادات خود را درباره این طرح تا 3 هفته آینده به کمیسیون ارائه دهند تا جزییات این طرح مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد./
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده، اسلام