در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

سود و زیان تسعیر دارایی های صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می شود

نمایندگان مجلس سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه (8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درباره معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات با 156 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: براساس حکم مندرج در ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1394، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می باشد؟

پاسخ:

بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده 36 قانون مذکور می باشد.

براساس ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1394 سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، صندوق توسعه ملی